Godkjent for trygderefusjon

Gå ikke glipp av betydelig offentlig støtte. Tannlege Sør er godkjent for trygderefusjon ved behandling av tannløsningssykdommen periodontitt, kjeveleddslidelser, oralkirurgi.
Du kan også få trygderefusjon ved tannbehandling etter sykdom, medisinsk behandling og skole- eller arbeidsulykke.
Tannlege Sør har avtale om direkte oppgjør med NAV.